Inicio > Backup > Desplegar VMware appliance transporter en Nakivo B&R v8 > Desplegar VMware appliance transporter en Nakivo