Instalación de VMware Management Assistant

Instalación de Update Manager Para Virtual vCenter Server Appliance 6.0

Instalación desde cero vCenter Server Appliance 6.0