MobaXterm – exportar e importar todas las sesiones a un fichero

Conexion a instancia de Amazon EC2 con MobaXterm

MobaXterm: X Server and SSH Client