Restaurar VM Linux con Quick Rollback en Veeam Backup

VBR Restore VM Hard Disk con Quick Rollback

Veeam Backup: Restauración de Maquina Virtual con Quick Rollback