Integración de Veeam Endpoint con Veeam Backup

Restauración de Virtual Machine con Veeam Endpoint Backup

Veeam Endpoint Backup Free (BETA)