Ya disponible NAKIVO Backup & Replication v9.1

Conectar por SSH a instancia EC2 Transporter Nakivo

Ya disponible NAKIVO B& v9 GA ahora con soporte para backups de servidores fisicos Windows

NAKIVO Backup & Replicacion v9 Beta ahora con Backup para Windows Server

Actualización automática a NAKIVO B&R v8.5.2 con soporte para VMware vSphere 6.7 U2

Replicas desde Backups con Nakivo B&R v8.5

Ya disponible Nakivo Backup & Replication v8.5