Actualizar XenServer 6.2 a XenServer 6.5 desde CD

XenServer: Agregar almacenamiento NFS, ISCSI y CIFS

XenServer: Instalación de Hypervisor y cliente XenCenter