Hyper-V Cannot be installed: A hypervisor is already running.

YUMI Multiboot USB Creator.

XenServer: Instalación de Hypervisor y cliente XenCenter

Actualización de ESXI 5.5 a ESXI 6