Renombrar VMDK con vmkfstools

vmkfstools

Consolidar con vmkfstools VMDK con Snapshots

Backup de VMDK con Veeam Backup

Convertir VMDK a VHDX con StarWind V2V Image Converter

DBigCloud: Como recrear el vmdk de una Maquina Virtual en VMware

vmkfstools: Convertir disco de Thick a Thin y de Thin a Thick

Consolidar Virtual Machine con VMware Converter